Menu Close

CADeON Slab

Õõnespaneelide projekteerimisprogramm, kuhu on integreeritud ka tugevusarvutus.

CADeON Slab on õõnespaneelide projekteerimiseks, pingetrosside määramiseks, tootmise juhtimiseks ja pakkumiste arvutamiseks kasutatav CAD-programm.
Mõõtejooniseid saab muuta ka manuaalselt. Valmis paneelide andmed saab lukustada ja saata otse tehase tootmise juhtimise programmi.
Valmis projekti saab viia 3D vaatlusprogrammi.

Tehaste tootemudelid kiirendavad projekteerimist

Projekteerimisel kasutatakse betoonitehaste tootemudeleid ja projekteerimistingimusi. Tootemudelid CADeON Slab-is annavad võimaluse automatiseerida toimingud, mis teevad sinu eest paneelide jaotuse, määrata vannitoasüvenduste sügavuse ja juhtida sind õigete valikuteni õõnespaneelide projekteerimisel.

Paneelidele tulevad avad ja süvendid saab määrata baasjooniselt ükskõik millistes projekteerimisetappides. Muudatused uuendatakse reaalajas erinevate vaadete vahel.

Elemendijoonised reaalajas
Tänu tootemudelite kasutamisele on mõõtejooniste tegemine täielikult programmiline. Joonistele tulevad automaatselt paneeli omadused ja tehase õõnespaneelide profiilid.
Ka jooniseid saab saata otse programmist valmistajatehasele.
Vaata lühikest demovideot…